Přesun na obsah

Hledání

APLIKACE TEORETICKÝCH POSTUPŮ PRO OCENĚNÍ RIZIKA PŘI UPISOVÁNÍ POJISTNÝCH SMLUV V OBLASTI VELKÝCH RIZIK

 Projekt Univerzity Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

 Vedoucí projektu RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

 

Cíle projektu

Předmětem práce byla tvorba teoretického konceptu a praktické aplikace pro upisování rizik především z hlediska očekávaného zisku a nákladů na kapitál.  

Projekt měl dvě fáze a byl Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví financován v letech 2010 a 2011.

Aplikace teoretických postupů pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik - I. fáze

Cílem projektu bylo vytvořit matematický model pro oceňování přijímaného rizika z pohledu očekávaného zisku a nákladů na kapitál, který by měl být prakticky využitelný při upisování pojistných smluv zejména v oblasti velkých průmyslových rizik.

Výsledná práce 1. fáze byla představena na odborném semináři za účasti řešitelů, pedagogů a odborné veřejnosti 18. ledna 2011 v prostorách KPMG v Praze. 

 

Aplikace teoretických postupů_I_J.pdf (dokument Adobe PDF)Aplikace teoretických postupů_I_J.pdf

Aplikace teoretických postupů_I_P.pdf (dokument Adobe PDF)Aplikace teoretických postupů_I_P.pdf

 

Aplikace teoretických postupů pro ocenění rizika při upisování pojistných smluv v oblasti velkých rizik - II. fáze

Cílem projektu byla konstrukce modelu, který pro každý jeden obchodní případ bude indikovat maximální dopad do kapitálu společnosti dle metodiky Solvency 2.

Model umožní v průběhu upisovacího roku sledovat,

→  jak underwriteři nakládají s kapitálem: zda jimi zvolená cenová politika odpovídá požadované míře zhodnocení vloženého kapitálu, zda upisované rizikové portfolio nevybočuje z pravidel Solvency 2,

→ hodnocení práce jednotlivých underwriterů a pracovních skupin,

→ měření, porovnávání činnosti jednotlivců a skupin,

→ hodnocení jednotlivých makléřů,

→ analýza tržních segmentů,

→ získání podkladů pro cenotvorbu.

Výsledná práce 2. fáze projektu byla představena na odborném semináři za účasti řešitelů, pedagogů a odborné veřejnosti 25. listopadu 2011 v prostorách České asociace pojišťoven. 

 

Aplikace teoretických postupů_II.pdf (dokument Adobe PDF)Aplikace teoretických postupů_II.pdf