Přesun na obsah

Hledání

ZOBECNĚNÉ LINEÁRNÍ MODELY V POJIŠŤOVNICTVÍ

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Vedoucí projektu: RNDr. Martin Branda, Ph.D., odborný asistent KPMS MFF UK

Řešitelský tým: RNDr. Martin Branda, Ph.D. a vybraní studenti magisterského programu Finanční a pojistné matematiky na MFF UK.

 

Zobecněné lineární modely nacházejí široké uplatnění v pojišťovnictví, například při sazbování a rezervování v neživotním pojištění, pro modelování rizikovosti klientů, odhad pravděpodobnosti, odchodu ke konkurenci, či pravděpodobnosti nákupu nějakého produktu.

Výstupem tohoto projektu je závěrečná zpráva, kterou mohou využít zejména pojistní matematici, či analytici risk-managementu.

Text shrnuje základní poznatky o zobecněných lineárních modelech a jejich aplikacích v pojišťovnictví. Aplikační část byla doplněna příklady z prací studentů. 

 

Lineární modely_Zpráva.pdf (dokument Adobe PDF)Lineární modely_Zpráva.pdf

 

Prezentace projektu se uskutečnila ve čtvrtek 10. října 2013 na půdě České asociace pojišťoven, Na Pankráci 129, Praha 4.

Výsledky projektu osobně prezentoval pan RNDr. Martin Branda, Ph.D., odborný asistent KPMS MFF UK.