Přesun na obsah

Hledání

Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví je velmi potěšen, že se mu podařilo získat ke spolupráci významné osobnosti a odborníky českého pojišťovnictví, kteří jeho činnost osobně podporují. Především díky nim má záměr nadačního fondu šance na úspěch.

Svoji činnost může Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví vykonávat jen z příspěvků, které získá od dárců, donátorů, tedy těch, kteří jsou ochotni ze svých zdrojů podpořit jeho aktivitu. Finanční prostředky jsou využívány na financování projektů, odborných seminářů a soutěží. Partneři nadačního fondu vědí, že jejich finance přispívají dobré věci, protože přístup ke kvalitnímu vzdělání je základem úspěšné budoucnosti oboru. Výsledky projektů, stejně jako odborné publikace, které s jejich přispěním nadační fond podpoří, prospějí trhu jako celku.

Nadační fond je vděčný svým stávajícím dárcům a pevně věří, že budou i nadále jeho aktivitu podporovat. Zároveň se obrací na firmy i jednotlivce působící v oboru pojišťovnictví, kterým není lhostejný vývoj vzdělanosti v oboru s prosbou o příspěvek. Finanční prostředky, které svěří nadačnímu fondu budou využity ku prospěchu rozumné věci. Orgány společnosti, které jsou složeny z renomovaných osob z pojistného trhu garantují jejich správné využití.

 

Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví podporují následující partneři

 

           

 

Mediální partner

Partner

stránky našeho partnera www.insia.cz

 

stránky našeho partnera

www.jjmc.cz