Přesun na obsah

Hledání

13) 2017 - 2019 ANALÝZA TRHU POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU

Technická univerzita Liberec, Ekonomická fakulta

Ing. Jan Öhm, Ph.D., vedoucí Katedry ekonomické statistiky, předseda Akademického senátu Ekonomické fakulty

Harmonogram: říjen 2017 - prosinec 2019

Projekt se zabýval poměrně specifickým pojistným produktem - pojištěním přerušení provozu. Hlavním cílem bylo odhadnout potenciál tohoto produktu na českém pojistném trhu.

 

Veřejná prezentace výsledků projektu se uskutečnila ve čtvrtek 13. února 2020

Části prezentace:

1) Teoretické koncepty konstrukce produktu

2) Analýza produktů na českém pojistném trhu

3) Shrnutí a otázky k vzniklým problémům

4) Doporučení pro zainteresované subjekty

 

 

12) 2017 - 2018 MARKETINGOVÁ ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ POČTU ZÁJEMCŮ O STUDIUM OBORŮ POJISTNÁ MATEMATIKA A POJIŠŤOVNICTVÍ

VŠE, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra statistiky a pravděpodobnosti.

Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D., odborný asistent Katedry statistiky a pravděpodobnosti, člen České společnosti aktuárů

Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D., odborný asistent a výkonný ředitel Grafické a multimediální laboratoře

Harmonogram: říjen 2017 - říjen 2018

Záměrem projektu bylo řešit problém malého počtu kvalifikovaných uchazečů o práci v oblasti pojišťovnictví a pojistné matematiky. Identifikovaným důvodem tohoto problému je malé množství uchazečů o studium vysokoškolských oborů zaměřených právě na pojišťovnictví a pojistnou matematiku, přestože většina jejich studentů získá lukrativní pracovní nabídky už před dokončením studia a reálná nabídka pracovních míst převyšuje poptávku. Důsledkem této situace je často najímání uchazečů, u nichž vznikají náklady na doškolení nebo nemají optimální předpoklady pro výkon požadované profese. Problém identifikovalo konsorcium vysokých škol vyučujících Pojistnou matematiku a Pojišťovnictví

 

11) 2013 - 2017 → ÚSKALÍ A PROBLÉMY PŘI VYUŽITÍ VALUE AT RISK PRO VÝPOČET KAPITÁLOVÉHO POŽADAVKU NA SOLVENTNOST POJIŠŤOVNY V RÁMCI SOLVENCY 2

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D., odborný asistent

 

10) 2015 - 2016 → ANALÝZA ČESKÉHO POJISTNÉHO TRHU

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

 

9) 2015 - 2016 → VYTVOŘENÍ SOUBORU ŘEŠENÝCH REÁLNÝCH ÚLOH PRO VÝUKU NEŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE A MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D.

 

8) 2014 - 2015 → VÝPOČET SAZEB V NEŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

RNDr. Martin Branda, Ph.D.

 

7) 2014 - 2015 → SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ NEPOJISTITELNÝCH RIZIK

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Ing. Karel Hanzlík, Ing. Hana Bártová

 

6) 2012 - 2013 → ZOBECNĚNÉ LINEÁRNÍ MODELY V POJIŠŤOVNICTVÍ

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

RNDr. Martin Branda, Ph.D.

 

5) 2011 - 2012 → POJISTNÉ PLNĚNÍ JAKO ZDROJ FINANCOVÁNÍ V MEZNÍ SITUACI (POJISTNÁ UDÁLOST)

Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí

Prof. Ing. František Kalouda

 

4) 2010 - 2011 → MODELACE RENT V POVINNÉM RUČENÍ

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

RNDr. Martin Branda, Ph.D.

 

3) 2010 - 2011 → APLIKACE TEORETICKÝCH POSTUPŮ PRO OCENĚNÍ RIZIKA PŘI UPISOVÁNÍ POJISTNÝCH SMLUV V OBLASTI VELKÝCH RIZIK

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta

RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

 

2) 2009 - 2010 → ŘÍZENÍ RIZIK V POJIŠŤOVNÁCH V NÁVAZNOSTI NA ZMĚNU PODMÍNEK NA FINANČNÍCH TRZÍCH

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Ing. Eva Ducháčková, CSc.

 

1) 2008 - 2013 → ANALÝZA POJISTNÉHO TRHU

Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra pojišťovnictví

Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.