Přesun na obsah

Hledání

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ NEPOJISTITELNÝCH RIZIK

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Autoři projektu:

Ing. Karel Hanzlík, interní doktorand Katedry bankovnictví a pojišťovnictví

Ing. Hana Bártová, interní doktorand Katedry bankovnictví a pojišťovnictví

 

Cílem systému je vytvořit efektivní řešení pro nepojistitelná, finančně náročná rizika povodní a záplav, které reaguje na dosavadní škodní vývoj v ČR. Výstupem řešení je základ pro tvorbu inovativního pojistného produktu založeného na kalkulaci pojistných sazeb dle různých scénářů očekávaného vývoje. Nedílným smyslem projektu je zdůraznit důsledky rizik, která představují výluky z pojistné ochrany a oslabují význam komerčního pojištění. Systémové řešení definuje podmínky pro jeho využití v případě dalších rizik s nadměrným škodním průběhem, která nejsou komerčními pojistiteli přijímána ke krytí. V této oblasti systémové řešení reaguje na nedostatečnou nabídku na českém pojistném trhu. Formulovaný systém představuje efektivní způsob řešení pro komerční pojistitele, klienty pojišťoven, stát a širokou skupinu dalších zainteresovaných stran.

Konečná zpráva:

Systémové řešení nepojistitelných rizik.pdf (dokument Adobe PDF)Systémové řešení nepojistitelných rizik.pdf

 

Prezentace k projektu se uskutečnila 18. března 2015 na Fakultě financí a účetnictví VŠE

NFVP_prezentace_Hanzlik_Bartova.pdf (dokument Adobe PDF)Prezentace Systémové řešení nepojistitelných rizik.pdf