Přesun na obsah

Hledání

MARKETINGOVÁ ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ POČTU ZÁJEMCŮ O STUDIUM OBORŮ POJISTNÁ MATEMATIKA A POJIŠŤOVNICTVÍ

Veřejná prezentace zjištění a navrhovaných marketingových doporučení projektu se konala v pondělí 12. března 2018 v zasedací místnosti Vysoké školy ekonomické v Praze

Vedoucí členové projektového týmu:

Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D., odborný asistent Katedry Statistiky a pravděpodobnosti, člen České společnosti aktuárů

Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D., odborný asistent a výkonný ředitel Grafické a multimediální laboratoře

 

VÝSLEDNÁ ZPRÁVA

PREZENTACE

VIDEO

 

Záměr projektu

Záměrem projektu bylo řešit problém malého počtu kvalifikovaných uchazečů o práci v oblasti pojišťovnictví a pojistné matematiky. Identifikovaným důvodem tohoto problému je malé množství uchazečů o studium vysokoškolských oborů zaměřených právě na pojišťovnictví a pojistnou matematiku, přestože většina jejich studentů získá lukrativní pracovní nabídky už před dokončením studia a reálná nabídka pracovních míst převyšuje poptávku. Důsledkem této situace je často najímání uchazečů, u nichž vznikají náklady na doškolení nebo nemají optimální předpoklady pro výkon požadované profese. Problém identifikovalo konsorcium vysokých škol vyučujících Pojistnou matematiku a Pojišťovnictví.

Hlavní oblasti výzkumu

1) Zjištění potenciálu cílových skupin pro studium pojišťovnictví a pojistné matematiky, hledání relevantních cílových skupin.

2) Identifikace potřeb a osobních preferencí cílových skupin uplatnitelných při zacílení, formulaci sdělení a výběru komunikačních kanálů pro zvýšení počtu uchazečů.

Přínos projektu

Na základě analýzy mohou vzdělávací instituce realizovat přesně zacílené a správně formulované komunikace, aby byly schopny oslovit a získat uchazeče o studium oborů zaměřených na pojišťovnictví a pojistnou matematiku.