Přesun na obsah

Hledání

PROJEKTY

Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví podporuje projekty realizované studenty a pedagogy škol, jejichž zaměření se přímo, či nepřímo týká oboru pojištění. Výsledky projektů jsou pozitivně přijímány odbornou veřejností a jsou rovněž přínosem pro jejich řešitele.

Přínosy projektů

√ Studii vytváří nezávislá odborná instituce.

√ Studenti získávají možnost pracovat s reálnými daty, učí se chápat jevy ovlivňující trh a komentovat je.

√ Studenti získávají kontakt s odborníky z praxe.

√ Subjekty trhu získávají nezávislý pohled na pojistný trh.

Organizace práce

√ Zpracování projektového záměru.

√ Vytvoření modelu pro studii.

√ Zpracování závěrečného textu.

√ Sestavení odborné komise a workshop s ní.

√ Zpřístupnění práce na webových stránkách Nadačního fondu a příslušné školy.

√ Zpracování tématu projektu do podoby popularizačního článku, který bude určen k publikování v odborném časopise (Pojistný obzor, Pojistné rozpravy apod.) a v upravené podobě na opojisteni.cz.

 Podmínky a náležitosti přihlášky do projektu

√ Přihlášku do výběrového řízení je nutné doručit Nadačnímu fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví na adresu sberesova@nfvp.cz

 √ Obsah přihlášky

  • Identifikace žadatele
  • Popis projektového záměru či odborné aktivity
  • Očekávaný přínos řešení
  • Rozpis nákladů, které mají krýt nadační příspěvek
  • Časový harmonogram
  • Vedoucí projektového týmu; členové projektového týmu     

 √ Výsledky projektu, či jiné odborné aktivity budou prezentovány odborné veřejnosti na semináři organizovaném Nadačním fondem

√ O výsledcích financovaného projektu bude sepsána komplexní závěrečná zpráva, která bude publikována na webových stránkách Nadačního fondu

√ Řešitelé projektu zpracují na téma projektu popularizační článek, který předloží k publikaci v odborném časopise (Pojistný obzor, Pojistné rozpravy apod.) a v upravené podobě na opojisteni.cz

 

 

Mediální partner

Partner

stránky našeho partnera www.insia.cz

 

stránky našeho partnera

www.jjmc.cz