Přesun na obsah

Hledání

Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví

 

Náš nadační fond je spojnicí mezi komerčním světem pojistného trhu a vědecko-vzdělávacím prostředí vysokých škol. Při řešení projektů a prezentací jejich výsledků se setkávají odborníci z praxe s pedagogy a studenty. Mají možnost si vyměnit názory a vzájemně se ovlivňují a dochází tak k tolik pořebné konfrontaci teorie a praxe.

Finanční prostředky, které Nadační fond získává od komerčních subjektů, jsou využívány na financování projektů jednotlivých škol a na vypisování soutěží a grantů. Orgány nadačního fondu, které jsou složeny z renomovaných osob pojistného trhu, bedlivě zvažují jednotlivé žádosti o nadační příspěvek či přihlášky do grantů tak, aby finanční zdroje byly efektivně využity.

Pojišťovnictví je obor se širokou působností, týká se ekonomické, právní i technické problematiky. Jsme rádi, že spolupracujeme se školami ve všech uvedených oblastech a že se nám daří naplňovat záměry, které si nadační fond předsevzal.

Mediální partner

Partner

stránky našeho partnera www.insia.cz

 

stránky našeho partnera

www.jjmc.cz