Přesun na obsah

Hledání

Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví

 

Náš nadační fond je spojnicí mezi komerčním světem pojistného trhu a vědecko-vzdělávacím prostředí vysokých škol. Při řešení projektů a prezentací jejich výsledků se setkávají odborníci z praxe s pedagogy a studenty. Mají možnost si vyměnit názory a vzájemně se ovlivňují a dochází tak k tolik pořebné konfrontaci teorie a praxe.

Finanční prostředky, které Nadační fond získává od komerčních subjektů, jsou využívány na financování projektů jednotlivých škol a na vypisování soutěží a grantů. Orgány nadačního fondu, které jsou složeny z renomovaných osob pojistného trhu, bedlivě zvažují jednotlivé žádosti o nadační příspěvek či přihlášky do grantů tak, aby finanční zdroje byly efektivně využity.

Pojišťovnictví je obor se širokou působností, týká se ekonomické, právní i technické problematiky. Jsme rádi, že spolupracujeme se školami ve všech uvedených oblastech a že se nám daří naplňovat záměry, které si nadační fond předsevzal.

Mediální partner

Partner

stránky našeho partnera www.insia.cz

 

stránky našeho partnera

www.jjmc.cz

Projekt

POZVÁNKA

na prezentaci projektu

ANALÝZA TRHU POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU

čtvrtek 13. února 2020

14:00 h

Místo: budova Main Point Pankrác, 4. patro, Česká asociace pojišťoven, zasedací místnost Život, Milevská 2095/5, Praha 4