Přesun na obsah

Hledání

Strategický záměr

 

Strategickým záměrem Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví je vyvolat vznik nových, pro praxi potřebných projektů, které podpoří osvojování si potřebných znalostí a dovedností studentů a současně budou přínosem pro subjekty na pojistném trhu.

Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví chce podporovat studenty v jejich studijních aktivitách, zejména při realizaci seminárních, diplomových a doktorských pracích.

Jednou z ambicí Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví je zapojit do jeho aktivit také pedagogy a experty z oboru tak, aby pedagogy podořil při přípravě studijních materiálů i při jejich vědecké práci ve prospěch pojistného trhu.

Hlavním cílem Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví je spolupracovat s vysokými školami a univerzitami na zadávaných tématech a výsledné práce představit subjektům pojistného trhu pro jejich využívání v praxi.

 

 

 

Mediální partner

Partner

stránky našeho partnera www.insia.cz

 

stránky našeho partnera

www.jjmc.cz