Přesun na obsah

Hledání

SOUTĚŽE

 

Odborné vzdělání je jedním ze základních parametrů úspěšného výkonu práce v daném oboru. Pojišťovací vzdělání je multidisciplinární. Pro výkon práce v oboru pojišťovnictví je třeba mít znalosti pojistně-technické, právní, ekonomické, matematické, z oblasti statistiky a mnohé další. Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví si klade za cíl pomoci procesu osvojování si znalostí a dovedností potřebných pro práci v tomto specifickém oboru.

Jednou z cest, jak vytčeného cíle dosáhnout, je podpořit studenty v jejich studijních aktivitách, zejména při realizaci diplomových nebo doktorských prací a podpořit pedagogy při jejich vědecké práci ve prospěch pojistného trhu.

Hodnocení předložených soutěžních prací provádí členové orgánů Nadačního fondu a určení pracovníci společnosti KPMG.

Vyhlášení výsledků probíhá vždy v sídle České asociace pojišťoven za přítomnosti členů orgánů Nadačního fondu, pedagogů partnerských vysokých škol a řadou odborníků z praxe. Pro oceněné absolventy je vystoupení obvykle první možností prezentace vlastní práce a vlastních názorů před odbornou veřejností.

Všichni výherci k veřejné prezentaci vždy přistoupili s maximální odpovědností a auditorium jejich vystoupení hodnotilo velmi pozitivně.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rok 2014 - "Diplomová (disertační) práce akademického roku 2013 - 2014"

 

Rok 2013 - "Publikace akademického roku 2012 - 2013"

Rok 2013 - "Diplomová (disertační) práce akademického roku 2012 - 2013"

 

Rok 2012 - "Diplomová (disertační) práce akademického roku 2011 - 2012"

 

Rok 2009 - "Soutěž o nejpřínosnější diplomovou / doktorskou práci v oboru pojišťovnictví"

Rok 2009 - "Soutěž o nejlepší odbornou publikaci / scripta z oblasti pojišťovnictví"