Přesun na obsah

Hledání

Soutěž o nejpřínosnější diplomovou / doktorskou práci v oboru pojišťovnictví v roce 2009


Strategickým záměrem soutěže bylo podpořit studenty oboru pojišťovnictví v jejich studijních aktivitách, zejména při realizaci seminárních, diplomových a doktorských prací.

Diplomová / doktorská práce měla řešit otázky komerčního pojištění, penzijního připojištění,  aktivit úzce se vážících k nim nebo problematiku důchodové reformy či reformy zdravotního sytému.

Přihlášené práce hodnotili členové správní a dozorčí rady Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví za odborného přispění společnosti KPMG.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v sídle České asociace pojišťoven 22. dubna 2010 za přítomnosti členů orgánů Nadačního fondu, pedagogů partnerských škol a řadou odborníků z praxe.


Výherci: 

 1. místo  Jan ÖHM (Technická univerzita Liberec) 1_Analýza důchodového systému České republiky_1.pdf

Analýza důchodového systému České republiky a změna náhradového poměru při využití opt-out principu

Přílohy práce

 

 2. místo Vratislav KOKEŠ (VŠE Praha)   Asymetrie informace na pojistných trzích
 3. místo  Andrea VALIHOROVÁ (Technická univerzita Liberec)

Pojistný podvod a důsledky, které jsou s ním spojeny pro pojistníky a pojistitele

 Zvláštní cena

 Daniela LENNER (VŠE Praha) Vývojové trendy ve světovém a českém pojišťovnictví