Přesun na obsah

Hledání

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ

SOUTĚŽ

 

Diplomová (disertační) práce akademického roku 2011 / 2012

 

V roce 2012 Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví vyhlásil soutěž "Diplomová (disertační) práce akademického roku 2011/2012". Záměrem bylo podpořit studenty oboru Pojišťovnictví při realizaci diplomových a doktorských pracích ve prospěch pojistného trhu. 

Na schůzi Nadačního fondu dne 22. listopadu 2012 správní rada na základě doporučení hodnotící komise rozhodla udělit ceny následovně: 

 

Výherci

 

1. místo    BEJROVÁ Martina (TU Liberec, Ekf) za práci s názvem Trendy na světových pojistných trzích v návaznosti na změny regulace

2. místo    CHARVÁT Matyáš (MU Brno) za práci s názvem Pojištění odpovědnosti za škodu ve zdravotnictví

3. místo      MUŽÁKOVÁ Karina (TU Liberec, Ekf) za práci s názvem Metody a nástroje zjišťování finančního zdraví institucí českého finančního trhu v kontextu s integračními procesy EU

 

Slavnostní vyhodnocení bylo spojeno s krátkou prezentací vítězných prací dne 30. ledna 2013.