Přesun na obsah

Hledání

Proč Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví vznikl

V pojišťovnictví v naší republice pracuje více než 50 tisíc lidí. Jejich přirozená obměna vyžaduje, aby školy produkovaly dostatek správně vzdělaných odborníků v oblasti pojistné techniky, pojistné ekonomiky, pojistné matematiky a samozřejmě v oblasti distribuce a řízení vztahů se zákazníky. Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví chce přispět k výuce na školách, jež mají v osnově předmět Pojišťovnictví. A má také nemalou ambici podílet se na propojování pojistné praxe s pojistnou vědou.

Činnost Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví

Nadační fond pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví podporuje projekty, jejichž závěry mohou přinést nové poznatky celému pojistnému trhu. Jsou realizovány studenty a pedagogy vysokých škol, jejichž zaměření se přímo či nepřímo týká oboru pojištění. Projekty přináší nezávislý pohled na trh a výsledky jsou pozitivně přijímány odbornou veřejností.


Nejnovější články

Interní postrach českých firem? Zpronevěry majetku se bojí 64 % z nich

21.1.2020 14:00

České firmy podle výzkumu společnosti PwC často podceňují problematiku prevence nekalého jednání a celkového nastavení compliance. Přestože se stalo dobrým zvykem zaměstnance v úvodním školení seznámit s etickým kodexem nebo hodnotami společnosti, pravidelná komunikace těchto pravidel ve firemních procesech často chybí. Toto zanedbávání se přitom může řádně prodražit.

CRIF: Počet bankrotů v roce 2019 po šesti letech vzrostl

21.1.2020 06:00

Počet bankrotů podnikatelů a osobních bankrotů vzrostl o dvě pětiny. V roce 2019 bylo vyhlášeno 680 bankrotů obchodních společností, 7 940 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 18 493 osobních bankrotů. Počet bankrotů vzrostl poprvé po šesti letech ve všech třech sledovaných kategoriích. V uplynulém roce bylo zároveň podáno 1 088 návrhů na bankrot obchodních společností, 8 746 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 20 371 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy,, kterou provedla společnost CRIF.

Ženy a muži v krajích České republiky. Jaké jsou rozdíly?

20.1.2020 16:00

Ve všech krajích celkově žije více žen než mužů. Rodí se sice více chlapců, ale více žen se dožívá vyššího věku. Podíl vysokoškolsky vzdělaných žen rostl rychleji, od roku 2018 převažují ženy nad muži. Muži více pracují v zemědělství, průmyslu a stavebnictví, ženy převládají ve službách. Muži dlouhodobě pobírají vyšší mzdy než ženy, což se promítá i do výše starobních důchodů. Více se dozvíte v článku, který byl publikován v časopise Českého statistického úřadu STATISTIKA&MY.

Mediální partner

Projekt

POZVÁNKA

na prezentaci projektu

ANALÝZA TRHU POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU

čtvrtek 13. února 2020

14:00 h

Místo: budova Main Point Pankrác, 4. patro, Česká asociace pojišťoven, zasedací místnost Život, Milevská 2095/5, Praha 4