Přesun na obsah

Hledání

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ

 

 

Publikace akademického roku 2012/2013

z oboru komerčního pojištění nebo oboru úzce souvisejícího

 

Vyhodnocení provedla hodnotící komise složená z členů správní a dozorčí rady Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví a významnou měrou přispěli i odborní pracovníci KPMG, kteří recenzovali všechny předložené práce.

 

Výsledky

1. místo ... prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012

2. místo ... neuděleno

3. místo ... neuděleno

 

Hodnocená publikace je svým detailním přehledem problematiky týkající se penzijní oblasti jednoznačným přínosem pro pojistnou oblast. Svým rozsahem může kniha sloužit jako pevný podklad pro diskusi nad penzijním systémem pro odbornou i laickou veřejnost. Text je vzhledem k zaměření autora prostoupen matematizací diskutovaných témat, což může mnohé čtenáře odradit, avšak právě tato "úplnost" dodává textu nádech didaktického textu a tudíž lze uvažovat o užití knihy jako vysokoškolskou učebnici.

 

Cipra_NFPVP_Praha2014_presentation.pdf (dokument Adobe PDF)Cipra_NFPVP_Praha2014_presentation.pdf

 

Veřejná prezentace vítězné publikace proběhla ve středu 11. června 2014 na půdě České asociace pojišťovně před zástupci Nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví a zástupci akademické a odborné veřejnosti.