Přesun na obsah

Hledání

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ

 

DIPLOMOVÁ (DISERTAČNÍ) PRÁCE AKADEMICKÉHO ROKU 2013 - 2014

z oboru komerčního pojištění nebo oboru úzce souvisejícícho

 

Termín zaslání přihlášky a diplomové práce s požadovanými dokumenty byl stanoven na 30. 9. 2014. Seznam všech v termínu předložených prací byl předložen na listopadové společné schůzi správní a dozorčí rady Nadačního fondu, kde bylo rozhodnuto o složení hodnotící komise.

Všechny práce byly v elektronické verzi zaslány jednotlivým členům hodnotící komise. O konečném pořadí předložených prací bylo rozhodnuto na společném setkání správní a dozorčí rady 14. dubna 2015.

Veřejné prezentace prací proběhly 28. května 2015 v prostorách České asociace pojišťoven.

1_Optimalizace pojistne ochrany v pojisteni osob_Prezentace.pptx (prezentace MS Powepoint)1_Optimalizace pojistne ochrany v pojisteni osob_Prezentace.pptx

2_Poistny trh Lloyd´s of London-Prezentacia.pdf (dokument Adobe PDF)2_Poistny trh Lloyd´s of London-Prezentacia.pdf

3_Chovani spotrebitele na pojistnem trhu_prezentace.pdf (dokument Adobe PDF)3_Chovani spotrebitele na pojistnem trhu_prezentace.pdf

1. místo: Čechmánek Miroslav, MU Brno Optimalizace pojistné ochrany v pojištění osob  1_DP_Čechmánek Miroslav.pdf (dokument Adobe PDF)1_DP_Čechmánek Miroslav.pdf Kvalitně zpracovaná práce a to zejména propojením teorie s praktickým příkladem. Práce přináší inovativní pohled na konstrukci optimální pojistné ochrany v rámci pojištění osob. 
2. místo: Jana Rybková, VŠE Praha Pojistný trh Lloyd´s of London  2_DP_Rybková Jana_Pojistný trh Lloyd´s.pdf (dokument Adobe PDF)2_DP_Rybková Jana_Pojistný trh Lloyd´s.pdf Jedná se o přehled trhu a struktury Lloyd´s doplněný o analýzu dostupných kvantitativních informací. Díky komplexnímu přístupu se jedná o jeden z mála zdrojů ucelených aktuálních informací o Lloyds.

3. místo:

Tomáš Ondruška, EU Bratislava

Znaky, osobitosti a zmeny v správaní sa spotrebiteľa na poistnom trhu  3_DP_Ondruška Tomáš.pdf (dokument Adobe PDF)3_DP_Ondruška Tomáš.pdf Velmi zdařilá dizertační práce zkoumající vliv různých determinantů na koupi pojištění ve slovenské populaci. Autor zpracoval velmi rozsáhlou literaturu a v první části práce je množství informací, které jsou odborné veřejnosti spíše nedostupné.