Přesun na obsah

Hledání

Pojistné plnění jako zdroj financování v mezní situaci (pojistná událost)

Projekt Masarykovy univerzity, Ekonomicko-správní fakulty, Katedry financí

Vedoucí projektu Prof. Ing. František Kalouda

 

Akademický rok 2011 - 2012

 

Projekt usiluje o zařazení pojistného plnění mezi standardní / alternativní zdroje financování, jak je dnes chápe domácí (myšleno ČR) ekonomická teorie hlavního proudu.

 

Ve čtvrtek, 13. 9. 2012  se konalo v prostorách České asociace pojišťoven prezentace výstupů projektu.Projekt byl prezentován Prof. Ing. Františkem Kaloudou, vedoucím projektu.

 

Prezentace Pojistné plnění, Praha, 13.9.2012.pdf (dokument Adobe PDF)Prezentace Pojistné plnění, Praha, 13.9.2012.pdf

 

Výstupy projektu (konzultace a publikace)

 

A)    Konzultace na dané téma:

 

a)      s autoritami z ČR (v abecedním pořadí)

Prof. E. Ducháčková (pojišťovnictví), Prof. E. Kislingerová (finanční řízení a ekonomika podniku), Prof. J. Daňhel  (pojišťovnictví), Prof. J. Jílek (bankovnictví a finanční trhy), Prof. O. Rejnuš (finanční systém a finanční  trhy), Prof. J. Synek (podniková ekonomika), Ing. I. Špirakus, (pojišťovnictví)

b)      s autoritami  ze Slovenska (v abecedním pořadí)

Prof. A. Majtánová (pojišťovnictví), Prof. J. Kráľovič (finanční řízení podniku), Prof. K. Vlachynský (finanční řízení a ekonomika podniku)

  c)      s autoritami z Polska

Prof. I. Jendrzejcyk (pojišťovnictví)

 

B)    Publikační výstupy grantu

 

1)  KALOUDA, F.: Co chybí pojistnému plnění? In.: sborník z vědecké korespondenční konference „Vývojové trendy v poisťovníctve 2011“, Bratislava, 27.6.2011. EUBA Bratislava, Národohospodárska fakulta, Katedra poisťovníctva, 11 stran.

ISBN 978-80-225-3205-1

2) KALOUDA, F.: Finanční zdroj podniku – příspěvek k definici pojmu. (Financial  Resource of Enterprise – a contribution to the Concept Definition). In.: sborník z mezinárodní vědecké konference „Finanční řízení podniků a  finančních institucí“, Ostrava, 6. – 7. září 2011, VŠB – Technická univerzita Ostrava, ekonomická fakulta, katedra financí, 7 stran (164-170).

ISBN 978-80-248-2494-9

3) KALOUDA, F.: Pojistné plnění a parametry zobecněného zdroje financování. In: recenzovaný zborník prác z mezinárodnej vedeckej konferencie „Vývojové trendy v poisťovníctve 2012“. EU v Bratislavě, NH fakulta, katedra poisťovníctva, Ekonóm Bratislava, 31.5.2012, 10 stran (sborník v elektronické podobě).

ISBN 978-80-225-3428-4

4) KALOUDA, F.: Pojistné plnění jako zdroj financování  (parametry klasifikace a srovnání objemů). In: recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference „Evropské finanční systémy 2012“. Katedra financí ESF MU v Brně, 21.-22.6. 2012, Brno

Sborník sestavován.

5) KALOUDA, F.: Pojistné plnění jako nástroj řízení vybraných finančních rizik. In: recenzovaný sborník příspěvků 6. ročníku mezinárodní vědecké konference „Řízení a modelování finančních rizik  2012“. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 10.-11.9. 2012, Ostrava.