Přesun na obsah

Hledání

Řízení rizik v pojišťovnách v návaznosti na změnu podmínek na finančních trzích

Projekt Vysoké školy ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Vedoucí projektu Ing. Eva Ducháčková, CSc.

 

Cíle projektu

Zpracování analýzy pro potřeby pedagogické činnosti, publikace výsledků provedeného výzkumu v odborných časopisech.

1)  Analýza dopadů finanční krize na odvětví pojišťovnictví

2)  Nové regulatorní přístupy v pojišťovnictví

3)  Alternativní nástroje řešení rizik – možnosti, charakteristiky, uplatnění negativní stránky

4)  Kvantitativní analýza vývoje akciových kurzů vybraných světových pojišťoven

5)  Metodika Solvency II a uplatnění postupů Solvency II v měnících se podmínkách na finančních

 

V průběhu akademického roku 2009/2010 pracovali pracovníci Katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE a studenti magisterského studia oboru Bankovnictví a pojišťovnictví v rámci práce na seminářích a zpracování diplomových prací na projektu s názvem "Řízení rizik v pojišťovnách v návaznosti na změnu podmínek na finančních trzích".

Výsledná práce byla diskutována na odborném semináři za účasti řešitelů a pedagogů a odborné veřejnosti 20. prosince 2010 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Řízení rizik v pojišťovnách_Výsledná zpráva.pdf (dokument Adobe PDF)Řízení rizik v pojišťovnách_Výsledná zpráva.pdf