Přesun na obsah

Hledání

ANALÝZA POJISTNÉHO TRHU

Projekt Technické univerzity v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra pojišťovnictví

 

Cíle projektu

Zpracování analýzy pojistného trhu pro potřeby subjektů působících na pojistném trhu a pedagogické činnosti. Nad shromážděnými a strukturovanými daty zpracovat formou statistické analýzy predikce tak, aby výsledek nebyl statickým hodnocením minulosti, ale aby spěl k závěrům o trendech a o budoucnosti vývoje pojistného trhu. Záměrem projektu bylo přinést nezávislý pohled na trh a připravit pro studenty a doktorandy podnětné prostředí, které umožní teoretické poznatky uplatnit v praxi.

Projekt byl Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví financován již od roku 2009. Členové řešitelského týmu pokračovali v práci na projektu i v letech 2010 a 2011.

První fáze projektu se zaměřila na životní pojištění, v další etapě se členové řešitelského týmu věnovali i pojištění neživotnímu. Souběžně pokračovali v práci na životním pojištění tak, aby byl sledován vývoj trhu v čase.

Pro práci byly využity veřejně dostupná data České asociace pojišťoven, Českého statistického úřadu a další empiricky získané informace formou kontrolních nákupů a individuálního jednání v pobočkách či na prodejních místech jednotlivých pojišťoven v Liberci.

Analýza pojistného trhu I

V průběhu akademického roku 2008 / 2009 pracovali studenti Katedry pojišťovnictví na projektu s názvem ANALÝZA POJISTNÉHO TRHU - Životní pojištění.

Celoroční analytická práce byla diskutována na odborném workshopu za účasti řešitelů a pedagogů ze studijního oboru Pojišťovnictví i za účasti odborné veřejnosti. Výsledky diskuse byly promítnuty do konečného textu Zprávy.

Analýza pojistného trhu I.pdf (dokument Adobe PDF)Analýza pojistného trhu I.pdf

Analýza pojistného trhu II

V rámci analýzy neživotního pojištění se v průběhu akademického roku 2009 / 2010 řešitelský tým zaměřil na zkoumání jevů souvisejících a ovlivňujících pojistný trh - motorová vozidla, zemědělství, investice, podnikatelé, domácnosti a stavby.

Katedra pojišťovnictví v Liberci uspořádala 11. 6. 2010 workshop, na kterém se setkali členové projektového týmu, studenti a pedagogové katedry s pedagogy z dalších vysokých škol, které vyučují pojišťovnictví a s řadou odborníků z praxe.

Analýza pojistného trhu II.pdf (dokument Adobe PDF)Analýza pojistného trhu II.pdf

Analýza pojistného trhu III

Práce na projektu v akademickém roce 2010 / 2011 byla zaměřena především na aktualizaci dostupných údajů potřebných pro aktualizaci stávajících analýz.

Výsledná práce byla představena na odborném semináři za účasti řešitelů, pedagogů a odborné veřejnosti v prostorách Vysoké školy ekonomické 12. 9. 2011.

Analýza pojistného trhu III.pdf (dokument Adobe PDF)Analýza pojistného trhu III.pdf

 

Analýza pojistného trhu IV

Práce na projektu probíhala v v akademickém roce 2012 / 2013. Navazuje na fázi III, přičemž do analýz zařazuje vybrané otázky penzijního připojištění a v analýze zemědělského pojištění připojuje základní ukazatele lesnictví.

Výsledná práce byla představena na odborném semináři v prostorách Technické univerzity v Liberci 31. 5. 2013.

Analýza pojistného trhu_IV.pdf (dokument Adobe PDF)Analýza pojistného trhu_IV.pdf