Přesun na obsah

Hledání

RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.

 

Vzdělání

Absolvent UK Praha

Vystudoval finanční a pojistnou matematiku na Univerzitě Karlově v Praze, získal akademický titul Ph.D. a RNDr.

 

Praxe

Jakub Strnad je od roku 2010 předsedou představenstva Allianz pojišťovny a. s. a Allianz, penzijní společnosti a.s. V minulosti pracoval jako generální ředitel a předseda představenstva v České podnikatelské pojišťovně a. s., ze které vybudoval nejrychleji rostoucí společnost v oblasti autopojištění. Zastával také manažerské funkce v představenstvu Kooperativa pojišťovny a.s.. Zkušenosti sbíral i na seniorských pozicích v České kanceláři pojistitelů a v České pojišťovně a.s.

Je členem Prezidia České asociace pojišťoven, členem správní rady a shromáždění členů České kanceláře pojistitelů, předsedou dozorčí rady SUPIN, členem Prezidia Asociace penzijních fondů ČR a členem sekce pro neživotní pojištění v rámci Mezinárodní aktuárské asociace ASTIN.