Přesun na obsah

Hledání

NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ

SOUTĚŽ

 

Publikace akademického roku 2011 / 2012

 

Vyhodnocení soutěže proběhlo na zasedání Nadačního fondu dne 22. 11. 2012. 

 

Výherci

 

1. místo     neuděleno

2. místo     neuděleno

3. místo     neuděleno

 

 

Podmínky a náležitosti přihlášky do soutěže:

 

1. Publikace (monografie, učebnice, skripta, kniha atd.) svým obsahem přispívá k odbornému vzdělávání v oboru komerčního pojištění.

2. Publikace byla vydána (nebo je plánováno její vydání) v období 2011 až srpen 2012

3. Přihlášku je třeba doručit Nadačnímu fondu pro podporu vzdělávání do 15. 4. 2012

4. Přihláška obsahuje:

    - Identifikační údaje přihlašovaného

    - 3 ks přihlašované publikace (u dosud nevydaných publikací její název a vydavatel s tím, že publikace budou dodány Nadačnímu fondu nejpozději do 15. 9. 2012)

    - U recenzovaných publikací 3 x posudek recenzenta