Přesun na obsah

Hledání

Modelování a predikce pojistných rizik ve výuce Pojišťovnictví na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava

 

Projekt VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra financí

 

Vedoucí projektu Ing. Jiří Valecký, Ph.D.

 

Akademický rok 2011 - 2012

 

Hlavním cílem projektu je získání poznatků z aplikací modelů, pomocí kterých je modelována a predikována pravděpodobnost výskytu pojistné události, pravděpodobnost výskytu události v čase a očekávaná výše ztráty, včetně katastrofických. Poznatky z popsaných modelů, jejich omezení, ověření jejich využitelnosti a tyto praktické zkušenosti a výsledky pomocí demonstračních příkladů obsahujících matematickou formulaci přenést do výuky v rámci předmětu Pojištovnictví I a II na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava.

 

Ambicí projektu je rozšíření, podpora a inovace výuky v rámci předmětu Pojišťovnictví I a II nabízeného na oboru Finance, a dalších oborech bakalářského a magisterského studia a dále rozšíření nabídky diplomových témat v oblasti pojišťovnictví.

 

Očekává se rovněž vznik podpůrných výukových materiálů.